Suriname Real Estate
KOPEN
U gaat een woning kopen

Bij de aankoop van de woning komt veel kijken. U kunt zelf de woning bezichtigen en de onderhandelingen voeren, dus zonder daarbij een deskundige in te schakelen. Doch wanneer u tot de aankoop van een woning besluit zonder een gedegen advies kan dit veel risico’s met zich meebrengen en leiden tot het kopen van de spreekwoordelijke ‘kat in de zak’.

Samengevat kunnen wij het volgende voor u betekenen:
 • Wij geven u een zo goed en duidelijk mogelijk beeld van de huidige marktsituatie, zodat u weet of de wensen en plannen die u heeft voor de te kopen woning haalbaar zijn, waarbij wij u uiteraard alternatieven zullen aanreiken.

 • Wij maken met u samen een uitgebreide inventarisatie van uw woonwensen, zodat wij een goed beeld hebben van de door gewenste woning. U krijgt in principe alleen maar woningen aangeboden die zoveel mogelijk aan uw woonwensen voldoen. Op deze manier spaart u veel tijd en moeite.

 • Door onze kennis van de vastgoedmarkt kunnen wij het aanbod op de voet volgen. U ontvangt informatie over nieuw op de markt gekomen woningen of bedrijfsobjecten. Tevens volgen wij voor u de door particulieren en andere vastgoed bedrijven aangeboden woningen.

 • Indien er voor u interessante en geschikte woningen op de markt worden aangeboden, maken wij in overleg met u zo snel mogelijk een afspraak voor een bezichtiging, rechtstreeks met de verkoper en/of de verkopende makelaar.

 • Tijdens de bezichtiging van woningen vertegenwoordigen wij uitsluitend uw belangen en beoordelen de woning op zijn gebruiks- en/of verbouwingsmogelijkheden, alsmede de bouwkundige staat.
 • Indien u aangeeft de woning interessant te vinden, onderzoeken wij voor u diverse zakelijke aspecten, zoals het eigendom, bouw-aard van het gebouw, wat de juiste prijs is, etc., zodat u vooraf bekend bent met alle relevante informatie van het huis of bedrijfsobject.

 • Vervolgens kunnen wij, namens u en in overleg met u, de onderhandelingen voeren over de verkoopprijs en de verkoopvoorwaarden.

 • Verder zullen wij zorg dragen voor de juiste afhandeling tot en met de notariële overdracht.

VERKOPEN
U gaat uw woning verkopen

Wanneer u overweegt uw woning te verkopen, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. U kunt dan uitvoerig met ons overleggen over de waarde van uw woning en de mogelijkheden die wij als makelaar kunnen bieden, teneinde een voor u een zo hoog mogelijke verkoopprijs te realiseren, met de voor u meest gunstige voorwaarden.

Wat kunt u van ons verwachten indien wij uw woning in de verkoop nemen.
 • Wij inspecteren uw woning, maken een sterkte/zwakte analyse en noteren gegevens over de bouwkundige staat.
 • De te volgen verkoopstrategie wordt uitvoerig met u besproken.

 • Na opname stellen wij in onderling overleg de vraagprijs vast, alsmede de datum van oplevering.

 • Wij behandelen met u de uitgebreide vragenlijst voor de verkoop van uw woning en nemen de lijst met roerende zaken met u door.

 • In overleg met u wordt de aanbiedingstekst opgesteld, waarin alle sterke punten van uw woning nauwkeurig worden beschreven.

 • Wij bespreken eventuele zakelijke rechten en mogelijke gebreken aan de woning welke aan potentiële kopers moeten worden meegedeeld (wettelijke meldingsplicht).

 • U wordt geadviseerd omtrent mogelijke verbeteringen aan de woning welke de verkoopkansen ten goede kunnen komen.

 • Wij dragen er zorg voor dat uw woning de maximale aandacht krijgt in de media en  woning uitwisselingssysteem. Tevens wordt een verkoopbrochure met fotoreportage gemaakt, een te koop bord of biljet wordt geplaatst en in overleg wordt in week- c.q. dagbladen en/of Woonmagazines geadverteerd.

 • Bezichtigingen worden deskundig begeleid. Uiteraard stellen wij u van tevoren op de hoogte van een voorgenomen bezichtiging.

 • Over het verloop van de bezichtigingen wordt u door ons geïnformeerd.

 • Wanneer biedingen worden gedaan en/of andere ontwikkelingen zich voordoen, overleggen wij met u over de te volgen strategie, waarbij wij te allen tijde uitsluitend uw belangen behartigen. Uiteraard spreekt voor zich dat u de beslissende stem heeft in deze.

 • Tenslotte zullen wij de koopakte opmaken zodra de woning is verkocht, waarbij afspraken met u en de aspirant-koper zorgvuldig worden vastgelegd.

TAXATIES


De waarde van het object wordt bepaald door een RMT taxateur. Objectiviteit staat bij onze taxaties altijd centraal. Daar hoeft u niet aan te twijfelen.
Waarom zou u nu juist voor ons kiezen? De reden is eenvoudig: u stelt hoge eisen aan kwaliteit.
Net als wij.
Voor u betekent het dat u kunt rekenen op een zeer hoogwaardige dienstverlening.

Een taxatierapport kunt u als opdrachtgever in verschillende situaties nodig hebben:
 • financiering aangekochte woning;

 • een aankoopbeslissing;

 • een verkoopbeslissing;

 • echtscheiding;

 • overlijden;

 • jaarrekening onderneming;

 • waardebepaling herbouwwaarde opstalverzekering.

Wij taxeren een diversiteit aan onroerend goed. Van woningen, kantoren, tot grond en industriële complexen. Wij hebben inzicht in alle markten. Ook die van u!
Nadat wij uw taxatieopdracht hebben ontvangen gaat onze taxateur juridisch onderzoek doen of er bijzonderheden met het eigendom, de erfdienstbaarheden, etc. zijn. Het onroerend goed wordt uitgebreid opgenomen en geïnspecteerd. Daarna inventariseert de taxateur alle informatie om een reële en marktconforme waarde vast te stellen. De bevindingen van onze taxateur resulteren in het taxatierapport.
Heeft u een taxatie nodig? Schakel ruim 20 jaar vakkennis en deskundigheid in.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen op nummer 06-51302158. Mailen kan ook op: info@darlenetel.nl.

Darlène Tel Makelaardij | Postbus 51328 1007 EH Amsterdam | M: 06-51302158 | E-mail: info@darlenetel.nl
Disclaimer